Cirkulationspump Coobra /Bulldog / BK

Pris:
499 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P1775453
Cirkulationspump till bryggverk.
Reservdel till Coobra, Bulldog och andra liknande bryggverk. 
Komplett med strömadaptern !

- Kör ej pumpen torr.
- Pumpen ska vara fylld med vätska när den startas. Placera pumpen lågt i ditt bryggsystem.
- Sätt aldrig någon typ av strypning på ingående ledning då det kan leda till att pumpen körs torr med skador på pumpen som följd.
- Montera aldrig motorn uppåt och pumphuset nedåt då det kan leda till att det blir luftfickor i pumpen och den tar skada.